nagykereskedelmi növénytároló hűtőház

AiroCide PPTTM Romlandó áruk megóvásának technológiája

Az AiroCide PPTTM berendezés gyakorlatilag a NASA által kifejlesztett levegőfertőtlenítési rendszer, amelyet a különböző AiroCide termékvonal berendezéseinél is alkalmaznak. A romlandó termékek minőségének megóvása és élelmiszerbiztonsági célból az AiroCide technológiát a levegőben található patogén és nem patogén mikroorganizmusok vegetatív és spóra állapotú (baktériumok, penészek és gombák, vírusok és poratkák) allergének és veszélyes illó szerves vegyületek (VOC) eltávolítására/eliminálására /elpusztítására fejlesztették ki, és széles körben alkalmazzák lakóépületekben, kormányzati, és kereskedelmi ingatlanokban vagy akár az egészségügyi intézményekben. (Az AiroCide szerepel az FDA II osztályba sorolt egészségügyi segédeszköz listáján.)

Összefoglaló

A klinikai tanulmány az AiroCide PPT levegőfertőtle-nítő rendszer alkalmazásáról egy nagykereskedelmi növénytároló hűtőházban készült. Az adatok alátá-masztják azt a feltételezést, hogy a levegőben talál-ható penészgombák koncentrációja csökkenthető az AiroCide PPT berendezés folyamatos üzemeltetésé-vel. Az eredmények szerint a levegőben található penészgombák mennyisége 41-100% -os csökke-nést mutat a termény tároló hűtőház légterében. A virágok tárolására szolgáló hűtőkamrában a levegő-ben található penészgombák mennyisége 44-100%-os csökkenést mutat.

A körülmények

A teszt helyszínéül szolgáló hűtőház egy 10 éves létesítmény. A létesítmény hátsó részében található a nyitott mény tároló hűtőkamra, amely 136m3 befo-gadóképességű. A teszt ideje alatt a hőmérséklet 4 C° volt. A teszt első napján a tároló dupla szállítmányt foga-dott, aminek az eredménye az volt hogy a teljesen teli hűtőkamrán kívül sok raklapnyi és doboz termék maradt a hűtőn kívül. A hűtőkamra ajtaja a normál üzem idején a teljes üzemidő 50%-ban nyitva van. (természetesen ezek a bejáratok flexibilis műanyag térelválasztóval vannak ellátva amely részben korlá-tozza a levegő mozgását de engedi a berendezések és a személyek áthaladását.) Reggel 6 óra és dél-után 7 óra között két alkalmazott dolgozott a hűtőben az ezen kívüli időszakban az ajtók zárva voltak. A virágok tárolására szolgáló hűtőkamra a létesít-mény elején található, amely 28 m3 befogadó terű. A teszt alatta hőmérséklet itt 3 °C volt. A teszt ideje alatt nagy forgalom volt a rózsából, és a bemutató tér és a kis tároló helyiség teljesen tele volt áruval.

A protokol

A méréseket két teljesen átlagos munkanapon vé-gezték. Az első napon 2003 09.17-n négy levegő mintavételezés történt a termény tároló térben és négy levegő mintavételezés a virág tároló/hűtő térből az AiroCide berendezés installálása előtt. Ezek a minták adják a kontrol eredményeket. A második napon a megfelelő 2 x 4 levegő mintavé-telezés történt miután mind a két hűtőkamrába fel-szereltek és 24 órán át működtettek egy Airocide berendezést. A levegőmintákat egy réses levegő mintavevővel történt (azonos az N6 Anderson mintavevővel) 15 x 100mm műanyag Petri csészén az IAQA (Indoor Air Quality Association) és a National Industrial Hygienists Association által felállított procedúra és protokol szerint. Minden mintát leoltottak egy burgo-nya dextróz agar lemezen. Minden agar lemez 28,3L/m levegőáramnak volt kitéve 3 percre. Az eredmények CFU egységben voltak számolva légköbméterre vonatkoztatva. (CFU = bármely élő szervezet azon egysége, amely képes szaporodni és kolóniát alkotni vagy reprodukálódni).

Eredmények

Az alábbi táblázat tartalmazza a hűtőkamra levegő-jében található penészgomba fajok szignifikáns csökkenését a 24 órás kezelést követően. A csökke-nés mértéke 41% és 100% között volt a termény hűtőben és a virág tároló/hűtőben 44% és 100%-os között változott a csökkenés mértéke.